Dočkej času jako morče klasu

Původ

15. února 2010 v 17:39 | K |  Mé jméno je morče
Vtah mezi morčetem a člověkem má za sebou proměnlivou historii. Dnes patří tito malí hlodavci k našim nejoblíbenějším domácím zvířatům, ale v zemích, z kterých a kde jsou chována již celá tisíciletí ve velkém množství, plní zcela jinou úlohu.

Není morče jako morče

Všichni zástupci čeledi morčatovitých (Caviidae) pocházejí výhradně z Jižní Ameriky.Morče divoké zvané peruánskén ( Cavia aperea) chovali již staří Inkové. Je rozšířené po celé Jižní Americe a bývá označované též jako aperea. Jedním z devíti známých druhů neboli zeměpisných plemen morčat je Cavia aperea tschudii žijící v Peru na obou stranách And. Jeho barva na vrchní části těla je tmavě skořicově šedá, zrzavě žlutá až šedá. Dlouhá a vždy poměrně tmavá srst dává vzniknout barevným odstínům, které známe u králíků divokých a zajíců polních.Tato srst může být u Cavia aperea tschudii tak tmavá, že barva vrchní části těla působí téměř černým dojmem. Zbarvení břicha je u těchto divokých morčat zrzavě žluté až bělavé. V oblasti hrdla se nachází světlejší skvrna. Z této podčeledi pocházejí naše dnešní morčata domácí.Původ

  • Jako domácí zvířata byla morčata pravděpodobně chována již před dobou Inků, jimž morčata sloužila jako obětní zvířata, později jako zdroj masa. Chudí Inkové obětovali morčata a ti bohatí lamy.

  • Již tehdy, jakse podařilo zjistit díky mumiím morčat zkoumaným na starých pohřebištích, existovali morčata ve všech barvách.Jen černá nebyla zjištěna u žádného nalezeného
    zvířete - tato barva byla pravděpodobně spojována se zlými duchy.
  • Ještě dnes platí v Jižní Americe zvyky a pověry spojované s morčaty z doby Inků. Podle nich měla morčata např. přitahovat nemoci.
  • Morčata domácí jsou pro indiány z vysokohorských And zdrojem masa.
  • Do Evropy se dostala první morčata domácí po objevení Ameriky v roce 1492. Později byla možná také dovezena na lodích s otroky přes Guineu. Zpočátku byla morčata velmi vzácná, a tedy i drahá; v Anglii stálo jedno zvíře jednu guineu, což bylo na tehdejší poměry hodně peněz. V mnoha cizojazyčných označeních pro morče se objevuje slovo "prase". Tento hlodavec se totiž opravdu hlasem a stavbou těla podobá praseti.
  • Latinský název pro morče zní Cavia aperea forma porcellus. Francouzky se morče řekne Cochon d´Inde nebo Cobaye, španělsky Cobayo a anglicky též Cavy nebo Cui. Ten druhý název je odvozeno z jazyka kečua.
                           Tip  Společná domácnost                          

Lidé v Andách chovají morčata často ještě dnes ve svých chýších jako za dob  Inků.                 
Jejich chýše bývájí většinou členěny tak, že přední část slouží jako kuchyň a obytná prostora.
V zadní polovině spí v horním patře lidé a dole žijí skupinx morčat.                                           
 

Společenská stvoření

6. ledna 2010 v 9:36 | K |  Objevte morčata

Morčata byla dlouho podcenˇována a také považována za nudná zvířata.Jestliže se tato malá zvířátka stanou vašimi společníky, budete se moci přesvědčit o opaku: Tito hlodavci mají vytříbené sociální chování, kterým se řídí i ve velkých skupinách. kromě toho mají morčata mnoho vlastností, díky nimž jsou tak oblíbená. Brzy začnou svým páníčkům důvěřovat a každý den je překvapí nějakým zajímavým kouskem.Mají-li morčata odpovídající ubytování a péči, stanou se z nich opravdu pohodoví zvířecí kamarádi.


Stáří morčete

16. listopadu 2009 v 17:28 | K |  Koupě morčete
Pořizujte si pouze morčata odstavená, která již mají za sebou období kojení,
jsou tedy starší pěti týdnu a váží nejméně 300 g. Látky, které morče dostane
s mateřským mlékem, jsou nezbytné pro celý jeho budoucí život.

 


Králík a morče pohromadě?

16. listopadu 2009 v 16:59 | K |  Koupě morčete
(Zakrslí) králíci jsoujediná zvířata jiného druhu, která se běžně chovají společně s morčaty.
Jakákoliv jiná společnost by v kleci morčat způsobila potíže. V poslední době se však stále
častěji ozývají hlasy, že i tato kombinace může působit problémi s potravou, zejména králí-
kům.Ti totiž nemají žádný prospěch ze zvýšeného obsahu vitaminu C v krmivu pro morčata,
protože jsou schopni si jej sami vytvářet, a naopak příliš vysoký obsah vitaminu C v potravě
může vést u králíků k problémům s ledvinami.


Smysly

15. listopadu 2009 v 9:43 | k |  Původ
Morče pozná svého pána podle pachu, stejně jako se podle pachu poznávají morčata navzájem.
Tito živočichové jsou schopni rozeznat pachy, jež jsou údajně až tisíckrát slabší než pachy, které dokáže vnímat člověk. Také jejich sluch je vyvinutý velmi dobře, především velmi jasně slyší vysoké tóny. Vysokým hlasem volá na příklad samička své mladé, současně je možné domácí morče vycvičit, aby reagovalo na zvukový signál, například aby si jej spojilo s podáváním krmení.
Zrak morčat je poměrně dobrý a na rozdíl od mnoha ostatních živočišných druhů dovedou rozlišovat barvy zrak neposkytuje dostatek informací, usnadní jim orientaci hmatové vousky po stranách čenichu a tlamičky.


Příchod do Evropy

15. listopadu 2009 v 9:17 | k |  Původ
Do Evropy přivezli první ochočená morčata španělští a holandší mořeplavci. Zpočátku si je pravděpodobně brali na lod´ jako potravinovou rezervu, naštěstí pro morčata však Evropané v tomto zvířeti nikdy neviděli zdroj potravy. Naopak zásluhou komického zevnějšku a přihodné velikosti si získalo oblibu domácího mazlíčka. Morče jako domácí zvíře bylo zpočátku luxusem, jehož vlastnictví bylo výsadou dětí z bohatých rodin. Přestože se první morčata dostala do Evropy už kolem roku 1680, teprve po druhé světové válce se stala cenově dostupnými zvířaty a jejich obliba rychle stoupala. Průkopníkem v tomto ohledu byla především Anglie.Komunikace

14. listopadu 2009 v 18:13 | K |  Původ
Morčata jsou vysoce společenská zvířata, to znamená, že v přírodě i v zajetí žijí ráda pohromadě.
Komunikace ve skupině je velmi důležitá. Probíhá prostřednictvím chrochtavých a pištivých zvuků a také skřípáním zubů. Morčata též používají ustálené poplašné signály, na kterém skupina reaguje útěkem do úkrytu. Ve volné přírodě by osamělé morče nemělo šanci na přežití.Kam dál